ஆகஸ்ட் 7: உலகின் தலைசிறந்த டெஸ்ட், கிரேக் சேப்பல் பிறந்தநாள்!

2005-ல் இதே நாளில் இங்கிலாந்தின் எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் உலகின் தலைசிறந்த டெஸ்ட் விளையாடப்பட்டது. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: